Teie hispaania keele oskuse hindamiseks ja sobiva kursuse leidmiseks täitke test (valige allpool vastav testi tase) ja vajutage nuppu “submit” ning test saadetakse meile automaatselt. Tasemetesti tulemused saadame e-maili teel hiljemalt ühe nädala jooksul.

Tasemetest inicial on algtaseme ning tasemetest intermedio kesktaseme õpilastele.

test de nivel inicial (A2, B1)

test de nivel intermedio (B1 – B2/C1)

KEELETASEMED:

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest:

* algeline keelekasutus, Basic User – A

* iseseisev keelekasutus, Independent User – B

* vaba keelekasutus, Proficient User – C.

Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks: A1, A2, B1, B2, C1, C2, mida on võimalik jagada veel kitsamateks
tasemeteks, nt A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 jne. Keeleoskust kirjeldatakse osaoskuste kaupa: Mõistmine (kuulamine ja lugemine), rääkimine (suuline suhtlus ja esitus), kirjutamine. Keeleoskustasemed on defineeritud Euroopa Nõukogu dokumendis “Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine” (Common European Framework of Reference for Languages:
learning, teaching, and assessment, lüh CEF 2001). Euroopa Nõukogu keeleoskustasemte enesehindamise skaala:

A1 – algtase – pole varem hispaania keelt õppinud –õpitakse 1 semester

A2 – algtase II – on läbinud kursuse A1 – õpitakse 1 semester

B1 – kesktase – on läbinud kursused A1 ja A2 – õpitakse 2 semestrit

B2 – kesktase II – on läbinud kursused A1, A2 ja B1 – õpitakse 2 semestrit

C1– edasijõudnud – on läbinud kursused A1, A2, B1 ja B2 – õpitakse 2 semestrit

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt